CBA
CBA  2023-10-13 19:30:00
辽宁本钢
完场
67-62
南京头排苏酒
信 号 源 : 新直播 
比赛简介:北京时间19:30:00,CBA《辽宁本钢vs南京头排苏酒》直播准时在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
CBA 未开赛 北京控股 0-0 辽宁本钢 12-01 19:35 CBA 未开赛 山东高速 0-0 辽宁本钢 12-03 19:35 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 辽宁本钢 12-06 19:35 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 宁波町渥 12-08 19:35 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 北京控股 12-10 19:35 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 浙江东阳光药 12-12 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 辽宁本钢 12-15 19:35 CBA 未开赛 上海久事 0-0 辽宁本钢 12-18 19:35 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 山西汾酒 12-20 19:35 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 辽宁本钢 12-22 19:35 CBA 未开赛 四川金强 0-0 辽宁本钢 12-24 19:35 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 辽宁本钢 12-26 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 辽宁本钢 12-29 19:35 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 广东华南虎 01-01 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 浙江稠州金租 01-03 20:30 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 辽宁本钢 01-05 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 北京控股 01-07 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 辽宁本钢 01-09 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 青岛国信水产 01-12 20:30 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 辽宁本钢 01-14 20:30 CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 辽宁本钢 01-17 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 福建浔兴股份 01-19 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 辽宁本钢 01-21 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 辽宁本钢 01-24 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 江苏肯帝亚 01-27 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 上海久事 01-29 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 山东高速 01-31 20:30 CBA 未开赛 北京控股 0-0 辽宁本钢 02-02 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 北京北汽 02-05 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 辽宁本钢 02-07 19:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 九台农商银行 03-06 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 广州龙狮 03-09 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 深圳马可波罗 03-12 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 辽宁本钢 03-15 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 辽宁本钢 03-17 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 山西汾酒 03-19 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 四川金强 03-21 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 辽宁本钢 03-24 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 新疆伊力特 03-26 19:35 CBA 未开赛 四川金强 0-0 辽宁本钢 03-28 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 辽宁本钢 03-31 19:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 辽宁本钢 04-02 19:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 浙江东阳光药 04-06 19:30 CBA 完场 辽宁本钢 107-75 天津先行者 11-15 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 109-91 北京北汽 11-12 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 91-102 辽宁本钢 11-10 19:35 CBA 完场 天津先行者 92-117 辽宁本钢 11-06 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 106-76 九台农商银行 11-01 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 106-97 广东华南虎 10-29 19:35 CBA 完场 山西汾酒 90-103 辽宁本钢 10-27 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 108-94 四川金强 10-24 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 109-85 南京头排苏酒 10-21 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 65-74 山东高速 10-15 19:30 CBA 完场 四川金强 92-80 辽宁本钢 10-14 19:30 CBA 完场 辽宁本钢 67-62 南京头排苏酒 10-13 19:30 CBA夏季联赛 完场 广州龙狮 67-83 辽宁本钢 07-14 11:00 CBA夏季联赛 完场 辽宁本钢 58-103 福建浔兴股份 07-12 13:30 CBA夏季联赛 完场 辽宁本钢 73-92 天津先行者 07-11 13:30 CBA夏季联赛 完场 青岛国信水产 79-69 辽宁本钢 07-10 20:00 CBA 完场 辽宁本钢 106-70 浙江稠州金租 05-15 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 94-68 浙江稠州金租 05-13 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 93-111 辽宁本钢 05-10 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 99-107 辽宁本钢 05-08 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 95-84 浙江东阳光药 05-05 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 80-100 辽宁本钢 05-03 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 87-77 辽宁本钢 05-01 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 94-99 浙江东阳光药 04-28 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 100-88 浙江东阳光药 04-26 19:35 CBA 完场 北京北汽 86-105 辽宁本钢 04-20 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 97-84 北京北汽 04-18 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 116-87 青岛国信水产 04-05 19:35 CBA 完场 广州龙狮 87-69 辽宁本钢 04-03 19:35 CBA 完场 山西汾酒 99-127 辽宁本钢 03-30 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 88-85 辽宁本钢 03-28 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 105-77 江苏肯帝亚 03-21 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 115-98 深圳马可波罗 03-19 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 97-71 宁波町渥 03-17 19:35 CBA 完场 上海久事 109-105 辽宁本钢 03-15 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 0-20 辽宁本钢 03-13 20:00 CBA 完场 辽宁本钢 99-77 山东高速 03-10 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 105-78 上海久事 03-08 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 20-0 新疆伊力特 03-06 19:35 CBA 完场 宁波町渥 75-101 辽宁本钢 03-03 19:35 CBA 完场 山东高速 119-114 辽宁本钢 03-01 19:35 CBA 完场 广东华南虎 108-99 辽宁本钢 01-18 19:35 CBA 完场 九台农商银行 88-116 辽宁本钢 01-16 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 105-87 四川金强 01-14 15:00 CBA 完场 辽宁本钢 82-74 北京北汽 01-10 19:35 CBA 完场 北京控股 92-110 辽宁本钢 01-08 19:35 CBA 完场 天津先行者 98-110 辽宁本钢 01-06 11:00 CBA 完场 辽宁本钢 104-87 福建浔兴股份 01-04 20:00 CBA 完场 辽宁本钢 112-108 九台农商银行 01-02 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 99-114 辽宁本钢 12-31 19:35 CBA 未开赛 上海久事 0-0 南京头排苏酒 12-01 19:35 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 南京头排苏酒 12-04 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 天津先行者 12-06 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 九台农商银行 12-08 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 浙江东阳光药 12-10 19:35 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 南京头排苏酒 12-12 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 辽宁本钢 12-15 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 广州龙狮 12-17 19:35 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 南京头排苏酒 12-19 19:35 CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 南京头排苏酒 12-22 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 北京北汽 12-24 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 山西汾酒 12-28 19:35 CBA 未开赛 北京控股 0-0 南京头排苏酒 12-30 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 南京头排苏酒 01-01 20:30 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 南京头排苏酒 01-03 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 福建浔兴股份 01-06 20:30 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 南京头排苏酒 01-08 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 四川金强 01-10 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 上海久事 01-12 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 南京头排苏酒 01-15 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 南京头排苏酒 01-17 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 南京头排苏酒 01-19 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 南京头排苏酒 01-21 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 宁波町渥 01-24 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 南京头排苏酒 01-26 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 南京头排苏酒 01-28 20:30 CBA 未开赛 北京控股 0-0 南京头排苏酒 01-30 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 浙江东阳光药 02-02 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 北京控股 02-04 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 浙江稠州金租 03-07 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 南京头排苏酒 03-10 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 天津先行者 03-12 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 青岛国信水产 03-14 20:30 CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 南京头排苏酒 03-16 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 新疆伊力特 03-18 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 山东高速 03-22 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 江苏肯帝亚 03-24 20:30 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 南京头排苏酒 03-27 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 山西汾酒 03-29 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 辽宁本钢 03-31 19:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 广东华南虎 04-02 19:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 南京头排苏酒 04-06 19:30 CBA 完场 山东高速 86-81 南京头排苏酒 11-16 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 107-121 广东华南虎 11-12 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 97-89 四川金强 11-10 19:35 CBA 完场 北京北汽 103-102 南京头排苏酒 11-08 19:35 CBA 完场 四川金强 106-109 南京头排苏酒 11-05 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 114-86 南京头排苏酒 11-02 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 80-89 深圳马可波罗 10-30 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 112-105 北京控股 10-28 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 94-93 南京头排苏酒 10-26 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 109-85 南京头排苏酒 10-21 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 81-76 四川金强 10-15 15:00 CBA 完场 山东高速 76-88 南京头排苏酒 10-14 15:00 CBA 完场 辽宁本钢 67-62 南京头排苏酒 10-13 19:30 CBA 完场 宁波町渥 98-97 南京头排苏酒 04-05 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 102-103 深圳马可波罗 04-03 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 108-101 南京头排苏酒 04-01 20:00 CBA 完场 山东高速 126-119 南京头排苏酒 03-28 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 103-111 上海久事 03-22 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 95-101 广州龙狮 03-20 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 114-119 山西汾酒 03-18 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 110-102 南京头排苏酒 03-16 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 93-76 南京头排苏酒 03-13 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 89-87 江苏肯帝亚 03-11 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 135-131 浙江东阳光药 03-09 19:35 CBA 完场 广州龙狮 113-100 南京头排苏酒 03-06 19:35 CBA 完场 山西汾酒 122-101 南京头排苏酒 03-03 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 85-93 青岛国信水产 03-01 19:35 CBA 完场 北京控股 118-109 南京头排苏酒 01-18 15:30 CBA 完场 南京头排苏酒 112-125 浙江稠州金租 01-16 15:00 CBA 完场 南京头排苏酒 110-99 广东华南虎 01-14 19:35 CBA 完场 四川金强 84-107 南京头排苏酒 01-10 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 83-90 北京北汽 01-08 15:00 CBA 完场 南京头排苏酒 115-110 福建浔兴股份 01-06 15:00 CBA 完场 浙江稠州金租 91-114 南京头排苏酒 01-04 15:30 CBA 完场 广东华南虎 124-108 南京头排苏酒 01-02 15:00 CBA 完场 南京头排苏酒 113-125 九台农商银行 12-31 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 101-92 天津先行者 12-29 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 98-91 南京头排苏酒 12-25 19:35 CBA 完场 北京北汽 118-105 南京头排苏酒 12-23 15:00 CBA 完场 南京头排苏酒 111-103 四川金强 12-21 11:00 CBA 完场 南京头排苏酒 130-109 北京控股 12-19 20:00 CBA 完场 福建浔兴股份 103-140 南京头排苏酒 12-17 15:00 CBA 完场 天津先行者 103-111 南京头排苏酒 12-15 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 100-112 辽宁本钢 12-12 11:00 CBA 完场 江苏肯帝亚 132-107 南京头排苏酒 12-09 20:00 CBA 完场 九台农商银行 20-0 南京头排苏酒 12-07 15:00