CBA
CBA  2023-10-13 19:30:00
浙江稠州金租
完场
76-73
福建浔兴股份
信 号 源 : 新直播 
比赛简介:北京时间19:30:00,CBA《浙江稠州金租vs福建浔兴股份》直播准时在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 山东高速 12-01 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 浙江稠州金租 12-03 19:35 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 上海久事 12-05 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 浙江稠州金租 12-09 19:35 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 深圳马可波罗 12-11 19:35 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 青岛国信水产 12-14 19:35 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 江苏肯帝亚 12-16 19:35 CBA 未开赛 山东高速 0-0 浙江稠州金租 12-18 19:35 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 北京控股 12-20 19:35 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 四川金强 12-22 19:35 CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 浙江稠州金租 12-24 19:35 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 浙江稠州金租 12-27 20:00 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 北京北汽 12-29 19:35 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 浙江稠州金租 01-01 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 浙江稠州金租 01-03 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 浙江稠州金租 01-06 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 广州龙狮 01-08 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 浙江稠州金租 01-11 20:30 CBA 未开赛 北京控股 0-0 浙江稠州金租 01-13 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 新疆伊力特 01-15 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 浙江稠州金租 01-18 20:30 CBA 未开赛 上海久事 0-0 浙江稠州金租 01-20 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 江苏肯帝亚 01-22 20:30 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 浙江稠州金租 01-24 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 浙江稠州金租 01-26 20:30 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 浙江稠州金租 01-29 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 青岛国信水产 02-01 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 宁波町渥 02-03 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 浙江稠州金租 02-05 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 浙江稠州金租 03-07 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 浙江稠州金租 03-09 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 山东高速 03-11 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 山西汾酒 03-14 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 九台农商银行 03-16 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 浙江稠州金租 03-18 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 深圳马可波罗 03-21 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 辽宁本钢 03-24 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 浙江稠州金租 03-26 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 浙江稠州金租 03-28 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 浙江稠州金租 03-30 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 浙江东阳光药 04-02 19:30 CBA 未开赛 上海久事 0-0 浙江稠州金租 04-06 19:30 CBA 完场 浙江东阳光药 96-90 浙江稠州金租 11-14 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 130-97 天津先行者 11-12 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 128-104 福建浔兴股份 11-10 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 105-100 广州龙狮 11-08 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 110-119 浙江稠州金租 11-04 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 114-86 南京头排苏酒 11-02 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 116-78 宁波町渥 10-31 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 116-107 浙江稠州金租 10-28 20:00 CBA 完场 浙江稠州金租 96-106 广东华南虎 10-24 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 117-102 上海久事 10-22 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 86-78 上海久事 10-15 19:30 CBA 完场 青岛国信水产 96-83 浙江稠州金租 10-14 19:30 CBA 完场 浙江稠州金租 76-73 福建浔兴股份 10-13 19:30 俱乐部友谊赛 完场 埃及开罗国民 74-81 浙江稠州金租 09-24 15:00 俱乐部友谊赛 完场 浙江稠州金租 50-111 特莱克姆波恩 09-23 19:00 俱乐部友谊赛 完场 浙江稠州金租 95-78 麦纳麦 09-22 19:00 中欧篮冠杯 完场 浙江稠州金租 86-74 KK马塔拉齐 09-17 19:30 中欧篮冠杯 完场 上海久事 76-80 浙江稠州金租 09-16 19:30 中欧篮冠杯 完场 浙江稠州金租 80-85 卡捷提娜 09-15 19:30 CBA夏季联赛 完场 浙江稠州金租 91-85 浙江东阳光药 08-04 19:30 CBA夏季联赛 完场 浙江稠州金租 88-72 宁波町渥 08-03 19:30 CBA夏季联赛 完场 江苏肯帝亚 89-72 浙江稠州金租 08-02 19:30 CBA龙华邀请赛 完场 浙江稠州金租 71-94 广东华南虎 07-29 19:30 CBA龙华邀请赛 完场 广州龙狮 73-77 浙江稠州金租 07-28 15:30 CBA 完场 辽宁本钢 106-70 浙江稠州金租 05-15 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 94-68 浙江稠州金租 05-13 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 93-111 辽宁本钢 05-10 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 99-107 辽宁本钢 05-08 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 91-90 深圳马可波罗 05-04 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 92-93 浙江稠州金租 05-02 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 98-81 浙江稠州金租 04-30 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 92-103 深圳马可波罗 04-27 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 91-87 深圳马可波罗 04-25 19:35 CBA 完场 广州龙狮 100-113 浙江稠州金租 04-19 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 114-91 广州龙狮 04-17 19:35 CBA 完场 山东高速 104-86 浙江稠州金租 04-05 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 88-112 上海久事 04-02 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 123-82 宁波町渥 03-30 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 94-99 浙江稠州金租 03-28 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 113-92 新疆伊力特 03-22 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 102-85 山西汾酒 03-20 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 97-94 浙江稠州金租 03-18 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 121-80 江苏肯帝亚 03-15 19:35 CBA 完场 广州龙狮 80-92 浙江稠州金租 03-13 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 118-102 青岛国信水产 03-11 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 92-111 浙江稠州金租 03-09 19:35 CBA 完场 山西汾酒 103-115 浙江稠州金租 03-05 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 77-89 浙江稠州金租 03-03 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 85-73 广州龙狮 03-01 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 94-88 北京北汽 01-18 20:00 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 福建浔兴股份 12-01 19:35 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 福建浔兴股份 12-04 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 青岛国信水产 12-07 19:35 CBA 未开赛 山东高速 0-0 福建浔兴股份 12-09 19:35 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 福建浔兴股份 12-11 20:00 CBA 未开赛 北京控股 0-0 福建浔兴股份 12-13 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 北京北汽 12-15 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 宁波町渥 12-17 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 深圳马可波罗 12-21 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 福建浔兴股份 12-23 19:35 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 福建浔兴股份 12-25 19:35 CBA 未开赛 上海久事 0-0 福建浔兴股份 12-27 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 辽宁本钢 12-29 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 新疆伊力特 12-31 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 福建浔兴股份 01-04 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 福建浔兴股份 01-06 20:30 CBA 未开赛 上海久事 0-0 福建浔兴股份 01-08 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 广州龙狮 01-10 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 新疆伊力特 01-12 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 青岛国信水产 01-14 20:30 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 福建浔兴股份 01-17 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 福建浔兴股份 01-19 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 南京头排苏酒 01-21 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 福建浔兴股份 01-25 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 福建浔兴股份 01-27 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 福建浔兴股份 01-29 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 四川金强 01-31 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 天津先行者 02-02 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 江苏肯帝亚 02-05 20:30 CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 福建浔兴股份 03-07 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 宁波町渥 03-10 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 广东华南虎 03-13 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 北京控股 03-15 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 深圳马可波罗 03-17 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 福建浔兴股份 03-19 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 福建浔兴股份 03-21 20:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 福建浔兴股份 03-24 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 浙江稠州金租 03-26 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 山东高速 03-28 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 上海久事 03-30 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 福建浔兴股份 04-02 19:30 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 福建浔兴股份 04-06 19:30 CBA 完场 福建浔兴股份 104-136 山西汾酒 11-16 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 94-84 九台农商银行 11-12 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 128-104 福建浔兴股份 11-10 19:35 CBA 完场 四川金强 129-140 福建浔兴股份 11-08 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 110-119 浙江稠州金租 11-04 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 110-89 江苏肯帝亚 11-01 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 112-107 上海久事 10-30 19:35 CBA 完场 广州龙狮 109-103 福建浔兴股份 10-27 19:35 CBA 完场 宁波町渥 79-109 福建浔兴股份 10-25 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 104-111 浙江东阳光药 10-22 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 93-96 青岛国信水产 10-15 16:00 CBA 完场 上海久事 94-85 福建浔兴股份 10-14 16:00 CBA 完场 浙江稠州金租 76-73 福建浔兴股份 10-13 19:30 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 81-92 福建浔兴股份 08-08 17:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 91-96 四川金强 08-07 17:30 CBA夏季联赛 完场 新疆伊力特 104-92 福建浔兴股份 08-06 20:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 70-94 天津先行者 07-16 13:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 102-69 广东华南虎 07-15 11:00 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 101-102 福建浔兴股份 07-14 13:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 76-85 广州龙狮 07-13 11:00 CBA夏季联赛 完场 辽宁本钢 58-103 福建浔兴股份 07-12 13:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 67-77 青岛国信水产 07-11 20:00 CBA 完场 福建浔兴股份 93-87 山西汾酒 04-05 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 102-79 福建浔兴股份 04-02 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 111-107 福建浔兴股份 03-30 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 100-115 广州龙狮 03-28 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 95-86 青岛国信水产 03-22 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 112-92 宁波町渥 03-19 19:35 CBA 完场 上海久事 112-98 福建浔兴股份 03-17 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 0-20 福建浔兴股份 03-15 20:00 CBA 完场 山东高速 109-87 福建浔兴股份 03-12 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 108-111 深圳马可波罗 03-10 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 20-0 新疆伊力特 03-08 19:35 CBA 完场 宁波町渥 85-97 福建浔兴股份 03-05 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 112-94 福建浔兴股份 03-03 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 133-130 上海久事 03-01 19:35 CBA 完场 四川金强 105-122 福建浔兴股份 01-18 15:00 CBA 完场 北京北汽 88-103 福建浔兴股份 01-16 20:00 CBA 完场 天津先行者 120-130 福建浔兴股份 01-14 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 104-107 九台农商银行 01-11 15:30 CBA 完场 福建浔兴股份 99-110 广东华南虎 01-09 11:00 CBA 完场 南京头排苏酒 115-110 福建浔兴股份 01-06 15:00 CBA 完场 辽宁本钢 104-87 福建浔兴股份 01-04 20:00 CBA 完场 福建浔兴股份 111-100 北京控股 01-02 11:00 CBA 完场 福建浔兴股份 80-134 天津先行者 12-31 15:00 CBA 完场 福建浔兴股份 81-101 四川金强 12-29 19:35 CBA 完场 广东华南虎 124-103 福建浔兴股份 12-26 20:00 CBA 完场 浙江稠州金租 110-81 福建浔兴股份 12-24 15:00 CBA 完场 福建浔兴股份 87-138 辽宁本钢 12-21 15:00 CBA 完场 福建浔兴股份 81-123 北京北汽 12-19 11:00