CBA
CBA  2023-10-22 19:35:00
宁波町渥
完场
102-97
天津先行者
信 号 源 : 新直播 
比赛简介:北京时间19:35:00,CBA《宁波町渥vs天津先行者》直播准时在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 宁波町渥 12-01 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 浙江稠州金租 12-03 19:35 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 宁波町渥 12-06 19:35 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 宁波町渥 12-08 19:35 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 宁波町渥 12-10 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 山东高速 12-13 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 浙江东阳光药 12-15 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 宁波町渥 12-17 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 宁波町渥 12-20 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 深圳马可波罗 12-23 19:35 CBA 未开赛 北京控股 0-0 宁波町渥 12-25 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 宁波町渥 12-27 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 江苏肯帝亚 12-29 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 四川金强 12-31 19:35 CBA 未开赛 山东高速 0-0 宁波町渥 01-02 20:30 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 宁波町渥 01-05 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 宁波町渥 01-07 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 新疆伊力特 01-10 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 广东华南虎 01-12 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 宁波町渥 01-14 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 上海久事 01-16 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 南京头排苏酒 01-19 20:30 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 宁波町渥 01-22 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 宁波町渥 01-24 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 北京控股 01-26 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 广州龙狮 01-29 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 九台农商银行 02-01 20:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 宁波町渥 02-03 20:30 CBA 未开赛 上海久事 0-0 宁波町渥 02-05 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 宁波町渥 03-07 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 宁波町渥 03-10 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 山西汾酒 03-12 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 山东高速 03-15 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 宁波町渥 03-17 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 深圳马可波罗 03-19 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 福建浔兴股份 03-21 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 宁波町渥 03-23 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 青岛国信水产 03-25 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 浙江稠州金租 03-28 20:30 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 宁波町渥 03-31 19:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 辽宁本钢 04-02 19:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 宁波町渥 04-06 19:30 CBA 完场 宁波町渥 97-99 广州龙狮 11-16 19:35 CBA 完场 宁波町渥 103-96 上海久事 11-13 19:35 CBA 完场 广东华南虎 91-82 宁波町渥 11-10 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 101-94 宁波町渥 11-07 19:35 CBA 完场 宁波町渥 113-118 新疆伊力特 11-05 19:35 CBA 完场 宁波町渥 90-100 北京北汽 11-02 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 116-78 宁波町渥 10-31 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 103-96 宁波町渥 10-28 19:35 CBA 完场 宁波町渥 79-109 福建浔兴股份 10-25 19:35 CBA 完场 宁波町渥 102-97 天津先行者 10-22 19:35 CBA 完场 山西汾酒 80-60 宁波町渥 10-15 15:30 CBA 完场 宁波町渥 72-78 北京北汽 10-14 15:30 CBA 完场 深圳马可波罗 69-76 宁波町渥 10-13 19:30 CBA夏季联赛 完场 宁波町渥 60-73 江苏肯帝亚 08-04 15:30 CBA夏季联赛 完场 浙江稠州金租 88-72 宁波町渥 08-03 19:30 CBA夏季联赛 完场 浙江东阳光药 113-85 宁波町渥 08-02 15:30 CBA夏季联赛 完场 广东华南虎 109-106 宁波町渥 07-16 11:00 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 95-75 宁波町渥 07-15 13:30 CBA夏季联赛 完场 山西汾酒 93-90 宁波町渥 07-14 17:30 CBA夏季联赛 完场 宁波町渥 111-83 广东华南虎 07-13 13:30 CBA夏季联赛 完场 山东高速 83-69 宁波町渥 07-12 11:00 CBA夏季联赛 完场 宁波町渥 105-87 深圳马可波罗 07-11 11:00 CBA 完场 宁波町渥 98-97 南京头排苏酒 04-05 19:35 CBA 完场 北京控股 99-95 宁波町渥 04-02 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 123-82 宁波町渥 03-30 19:35 CBA 完场 宁波町渥 90-84 天津先行者 03-28 19:35 CBA 完场 广东华南虎 118-100 宁波町渥 03-21 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 112-92 宁波町渥 03-19 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 97-71 宁波町渥 03-17 19:35 CBA 完场 宁波町渥 101-113 四川金强 03-14 19:35 CBA 完场 宁波町渥 95-96 九台农商银行 03-12 19:35 CBA 完场 宁波町渥 76-107 北京北汽 03-10 19:35 CBA 完场 四川金强 99-83 宁波町渥 03-07 19:35 CBA 完场 宁波町渥 85-97 福建浔兴股份 03-05 19:35 CBA 完场 宁波町渥 75-101 辽宁本钢 03-03 19:35 CBA 完场 九台农商银行 108-93 宁波町渥 03-01 19:35 CBA 完场 山西汾酒 113-103 宁波町渥 01-17 19:35 CBA 完场 宁波町渥 78-83 新疆伊力特 01-15 11:00 CBA 完场 宁波町渥 76-114 山东高速 01-13 20:00 CBA 完场 广州龙狮 105-84 宁波町渥 01-11 15:00 CBA 完场 深圳马可波罗 96-80 宁波町渥 01-08 15:00 CBA 完场 宁波町渥 81-100 浙江东阳光药 01-06 15:30 CBA 完场 宁波町渥 106-97 上海久事 01-03 19:35 CBA 完场 宁波町渥 100-95 山西汾酒 01-01 11:00 CBA 完场 江苏肯帝亚 89-74 宁波町渥 12-30 15:00 CBA 完场 山东高速 129-71 宁波町渥 12-28 20:00 CBA 完场 青岛国信水产 121-78 宁波町渥 12-26 11:00 CBA 完场 宁波町渥 85-126 青岛国信水产 12-24 19:35 CBA 完场 宁波町渥 90-101 深圳马可波罗 12-21 15:30 CBA 完场 新疆伊力特 102-85 宁波町渥 12-19 11:00 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 北京北汽 12-02 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 青岛国信水产 12-04 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 天津先行者 12-06 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 北京控股 12-08 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 广东华南虎 12-11 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 四川金强 12-13 19:35 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 天津先行者 12-15 19:35 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 天津先行者 12-18 19:35 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 天津先行者 12-21 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 福建浔兴股份 12-23 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 江苏肯帝亚 12-25 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 宁波町渥 12-27 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 新疆伊力特 12-29 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 上海久事 12-31 19:35 CBA 未开赛 北京控股 0-0 天津先行者 01-03 20:30 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 天津先行者 01-06 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 山西汾酒 01-08 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 北京北汽 01-10 20:30 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 天津先行者 01-13 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 南京头排苏酒 01-15 20:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 天津先行者 01-17 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 天津先行者 01-19 20:30 CBA 未开赛 北京控股 0-0 天津先行者 01-22 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 天津先行者 01-24 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 浙江稠州金租 01-26 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 九台农商银行 01-28 20:30 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 天津先行者 01-30 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 天津先行者 02-02 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 天津先行者 02-05 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 深圳马可波罗 03-08 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 四川金强 03-10 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 天津先行者 03-12 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 浙江东阳光药 03-15 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 辽宁本钢 03-17 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 北京控股 03-19 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 天津先行者 03-21 20:30 CBA 未开赛 上海久事 0-0 天津先行者 03-24 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 天津先行者 03-26 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 广州龙狮 03-29 20:30 CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 天津先行者 03-31 19:30 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 天津先行者 04-02 19:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 广东华南虎 04-06 19:30 CBA 完场 辽宁本钢 107-75 天津先行者 11-15 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 130-97 天津先行者 11-12 19:35 CBA 完场 天津先行者 106-89 山东高速 11-10 19:35 CBA 完场 天津先行者 92-117 辽宁本钢 11-06 19:35 CBA 完场 天津先行者 104-114 山西汾酒 11-04 19:35 CBA 完场 广东华南虎 105-112 天津先行者 11-01 19:35 CBA 完场 九台农商银行 102-91 天津先行者 10-29 19:35 CBA 完场 天津先行者 115-102 浙江东阳光药 10-27 19:35 CBA 完场 山西汾酒 124-113 天津先行者 10-25 19:35 CBA 完场 宁波町渥 102-97 天津先行者 10-22 19:35 CBA 完场 九台农商银行 90-85 天津先行者 10-15 15:00 CBA 完场 浙江东阳光药 86-76 天津先行者 10-14 19:30 CBA 完场 天津先行者 107-98 新疆伊力特 10-13 15:00 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 81-92 福建浔兴股份 08-08 17:30 CBA夏季联赛 完场 新疆伊力特 83-91 天津先行者 08-07 20:30 CBA夏季联赛 完场 四川金强 83-100 天津先行者 08-06 17:30 CBA夏季联赛 完场 新疆伊力特 89-84 天津先行者 08-03 21:00 CBA夏季联赛 完场 山东高速 97-109 天津先行者 08-02 18:30 CBA夏季联赛 完场 新疆伊力特 102-72 天津先行者 08-01 21:00 CBA夏季联赛 完场 山东高速 85-93 天津先行者 07-31 18:30 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 88-70 青岛国信水产 07-30 18:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 70-94 天津先行者 07-16 13:30 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 95-75 宁波町渥 07-15 13:30 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 101-102 福建浔兴股份 07-14 13:30 CBA夏季联赛 完场 青岛国信水产 75-74 天津先行者 07-13 17:30 CBA夏季联赛 完场 辽宁本钢 73-92 天津先行者 07-11 13:30 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 56-93 广州龙狮 07-10 17:30 CBA 完场 天津先行者 104-98 深圳马可波罗 04-05 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 98-91 天津先行者 04-03 20:00 CBA 完场 上海久事 125-106 天津先行者 03-30 19:35 CBA 完场 宁波町渥 90-84 天津先行者 03-28 19:35 CBA 完场 天津先行者 101-99 山东高速 03-22 19:35 CBA 完场 天津先行者 115-101 青岛国信水产 03-20 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 104-96 天津先行者 03-17 19:35 CBA 完场 广州龙狮 113-84 天津先行者 03-15 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 112-83 天津先行者 03-13 19:35 CBA 完场 天津先行者 110-113 山西汾酒 03-11 19:35 CBA 完场 天津先行者 77-98 广州龙狮 03-09 19:35 CBA 完场 青岛国信水产 99-93 天津先行者 03-06 19:35 CBA 完场 天津先行者 107-114 江苏肯帝亚 03-04 19:35 CBA 完场 天津先行者 94-83 浙江东阳光药 03-02 19:35 CBA 完场 九台农商银行 102-88 天津先行者 01-18 11:00 CBA 完场 天津先行者 122-106 北京控股 01-16 15:30 CBA 完场 天津先行者 120-130 福建浔兴股份 01-14 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 88-96 天津先行者 01-12 19:35 CBA 完场 天津先行者 115-117 四川金强 01-08 19:35 CBA 完场 天津先行者 98-110 辽宁本钢 01-06 11:00 CBA 完场 广东华南虎 102-91 天津先行者 01-04 11:00 CBA 完场 天津先行者 89-91 北京北汽 01-02 15:30 CBA 完场 福建浔兴股份 80-134 天津先行者 12-31 15:00