CBA
CBA  2023-10-22 19:35:00
福建浔兴股份
完场
104-111
浙江东阳光药
信 号 源 : 新直播 
比赛简介:北京时间19:35:00,CBA《福建浔兴股份vs浙江东阳光药》直播准时在线播放,喜欢看CBA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。
相关直播VIDEO
CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 福建浔兴股份 12-01 19:35 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 福建浔兴股份 12-04 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 青岛国信水产 12-07 19:35 CBA 未开赛 山东高速 0-0 福建浔兴股份 12-09 19:35 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 福建浔兴股份 12-11 20:00 CBA 未开赛 北京控股 0-0 福建浔兴股份 12-13 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 北京北汽 12-15 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 宁波町渥 12-17 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 深圳马可波罗 12-21 19:35 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 福建浔兴股份 12-23 19:35 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 福建浔兴股份 12-25 19:35 CBA 未开赛 上海久事 0-0 福建浔兴股份 12-27 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 辽宁本钢 12-29 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 新疆伊力特 12-31 19:35 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 福建浔兴股份 01-04 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 福建浔兴股份 01-06 20:30 CBA 未开赛 上海久事 0-0 福建浔兴股份 01-08 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 广州龙狮 01-10 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 新疆伊力特 01-12 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 青岛国信水产 01-14 20:30 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 福建浔兴股份 01-17 20:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 福建浔兴股份 01-19 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 南京头排苏酒 01-21 20:30 CBA 未开赛 江苏肯帝亚 0-0 福建浔兴股份 01-25 20:30 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 福建浔兴股份 01-27 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 福建浔兴股份 01-29 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 四川金强 01-31 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 天津先行者 02-02 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 江苏肯帝亚 02-05 20:30 CBA 未开赛 山西汾酒 0-0 福建浔兴股份 03-07 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 宁波町渥 03-10 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 广东华南虎 03-13 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 北京控股 03-15 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 深圳马可波罗 03-17 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 福建浔兴股份 03-19 20:30 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 福建浔兴股份 03-21 20:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 福建浔兴股份 03-24 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 浙江稠州金租 03-26 19:35 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 山东高速 03-28 20:30 CBA 未开赛 福建浔兴股份 0-0 上海久事 03-30 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 福建浔兴股份 04-02 19:30 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 福建浔兴股份 04-06 19:30 CBA 完场 福建浔兴股份 104-136 山西汾酒 11-16 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 94-84 九台农商银行 11-12 19:35 CBA 完场 浙江稠州金租 128-104 福建浔兴股份 11-10 19:35 CBA 完场 四川金强 129-140 福建浔兴股份 11-08 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 110-119 浙江稠州金租 11-04 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 110-89 江苏肯帝亚 11-01 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 112-107 上海久事 10-30 19:35 CBA 完场 广州龙狮 109-103 福建浔兴股份 10-27 19:35 CBA 完场 宁波町渥 79-109 福建浔兴股份 10-25 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 104-111 浙江东阳光药 10-22 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 93-96 青岛国信水产 10-15 16:00 CBA 完场 上海久事 94-85 福建浔兴股份 10-14 16:00 CBA 完场 浙江稠州金租 76-73 福建浔兴股份 10-13 19:30 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 81-92 福建浔兴股份 08-08 17:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 91-96 四川金强 08-07 17:30 CBA夏季联赛 完场 新疆伊力特 104-92 福建浔兴股份 08-06 20:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 70-94 天津先行者 07-16 13:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 102-69 广东华南虎 07-15 11:00 CBA夏季联赛 完场 天津先行者 101-102 福建浔兴股份 07-14 13:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 76-85 广州龙狮 07-13 11:00 CBA夏季联赛 完场 辽宁本钢 58-103 福建浔兴股份 07-12 13:30 CBA夏季联赛 完场 福建浔兴股份 67-77 青岛国信水产 07-11 20:00 CBA 完场 福建浔兴股份 93-87 山西汾酒 04-05 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 102-79 福建浔兴股份 04-02 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 111-107 福建浔兴股份 03-30 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 100-115 广州龙狮 03-28 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 95-86 青岛国信水产 03-22 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 112-92 宁波町渥 03-19 19:35 CBA 完场 上海久事 112-98 福建浔兴股份 03-17 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 0-20 福建浔兴股份 03-15 20:00 CBA 完场 山东高速 109-87 福建浔兴股份 03-12 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 108-111 深圳马可波罗 03-10 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 20-0 新疆伊力特 03-08 19:35 CBA 完场 宁波町渥 85-97 福建浔兴股份 03-05 19:35 CBA 完场 深圳马可波罗 112-94 福建浔兴股份 03-03 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 133-130 上海久事 03-01 19:35 CBA 完场 四川金强 105-122 福建浔兴股份 01-18 15:00 CBA 完场 北京北汽 88-103 福建浔兴股份 01-16 20:00 CBA 完场 天津先行者 120-130 福建浔兴股份 01-14 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 104-107 九台农商银行 01-11 15:30 CBA 完场 福建浔兴股份 99-110 广东华南虎 01-09 11:00 CBA 完场 南京头排苏酒 115-110 福建浔兴股份 01-06 15:00 CBA 完场 辽宁本钢 104-87 福建浔兴股份 01-04 20:00 CBA 完场 福建浔兴股份 111-100 北京控股 01-02 11:00 CBA 完场 福建浔兴股份 80-134 天津先行者 12-31 15:00 CBA 完场 福建浔兴股份 81-101 四川金强 12-29 19:35 CBA 完场 广东华南虎 124-103 福建浔兴股份 12-26 20:00 CBA 完场 浙江稠州金租 110-81 福建浔兴股份 12-24 15:00 CBA 完场 福建浔兴股份 87-138 辽宁本钢 12-21 15:00 CBA 完场 福建浔兴股份 81-123 北京北汽 12-19 11:00 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 浙江东阳光药 12-01 19:35 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 南京头排苏酒 12-04 19:35 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 辽宁本钢 12-06 19:35 CBA 未开赛 四川金强 0-0 浙江东阳光药 12-08 19:35 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 浙江东阳光药 12-10 19:35 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 浙江东阳光药 12-12 19:35 CBA 未开赛 宁波町渥 0-0 浙江东阳光药 12-15 19:35 CBA 未开赛 青岛国信水产 0-0 浙江东阳光药 12-18 19:35 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 天津先行者 12-21 19:35 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 北京控股 12-23 19:35 CBA 未开赛 上海久事 0-0 浙江东阳光药 12-25 19:35 CBA 未开赛 新疆伊力特 0-0 浙江东阳光药 12-27 20:00 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 浙江东阳光药 12-29 19:35 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 北京北汽 01-01 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 四川金强 01-03 20:30 CBA 未开赛 北京控股 0-0 浙江东阳光药 01-05 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 九台农商银行 01-07 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 辽宁本钢 01-09 20:30 CBA 未开赛 四川金强 0-0 浙江东阳光药 01-12 20:30 CBA 未开赛 九台农商银行 0-0 浙江东阳光药 01-15 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 南京头排苏酒 01-17 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 江苏肯帝亚 01-19 20:30 CBA 未开赛 深圳马可波罗 0-0 浙江东阳光药 01-21 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 北京北汽 01-24 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 广东华南虎 01-26 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 北京控股 01-28 20:30 CBA 未开赛 北京北汽 0-0 浙江东阳光药 01-31 20:30 CBA 未开赛 南京头排苏酒 0-0 浙江东阳光药 02-02 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 山西汾酒 02-04 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 上海久事 03-07 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 山西汾酒 03-10 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 新疆伊力特 03-12 20:30 CBA 未开赛 天津先行者 0-0 浙江东阳光药 03-15 20:30 CBA 未开赛 山东高速 0-0 浙江东阳光药 03-17 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 福建浔兴股份 03-19 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 天津先行者 03-21 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 宁波町渥 03-23 20:30 CBA 未开赛 广州龙狮 0-0 浙江东阳光药 03-26 19:35 CBA 未开赛 广东华南虎 0-0 浙江东阳光药 03-29 20:30 CBA 未开赛 浙江东阳光药 0-0 青岛国信水产 03-31 19:30 CBA 未开赛 浙江稠州金租 0-0 浙江东阳光药 04-02 19:30 CBA 未开赛 辽宁本钢 0-0 浙江东阳光药 04-06 19:30 CBA 完场 浙江东阳光药 96-90 浙江稠州金租 11-14 19:35 CBA 完场 山西汾酒 101-100 浙江东阳光药 11-12 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 87-84 九台农商银行 11-09 19:35 CBA 完场 江苏肯帝亚 81-102 浙江东阳光药 11-07 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 97-78 山东高速 11-04 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 100-98 深圳马可波罗 11-01 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 97-84 广州龙狮 10-29 19:35 CBA 完场 天津先行者 115-102 浙江东阳光药 10-27 19:35 CBA 完场 北京北汽 113-106 浙江东阳光药 10-24 19:35 CBA 完场 福建浔兴股份 104-111 浙江东阳光药 10-22 19:35 CBA 完场 新疆伊力特 94-75 浙江东阳光药 10-15 19:30 CBA 完场 浙江东阳光药 86-76 天津先行者 10-14 19:30 CBA 完场 九台农商银行 94-73 浙江东阳光药 10-13 19:30 俱乐部友谊赛 完场 广东华南虎 61-68 浙江东阳光药 09-18 20:00 俱乐部友谊赛 完场 广东华南虎 61-68 浙江东阳光药 09-16 20:00 CBA夏季联赛 完场 浙江东阳光药 81-93 北京控股 08-13 19:30 CBA夏季联赛 完场 四川金强 83-90 浙江东阳光药 08-12 19:45 CBA夏季联赛 完场 浙江东阳光药 82-79 清华大学 08-10 20:00 CBA夏季联赛 完场 浙江稠州金租 91-85 浙江东阳光药 08-04 19:30 CBA夏季联赛 完场 江苏肯帝亚 88-73 浙江东阳光药 08-03 15:30 CBA夏季联赛 完场 浙江东阳光药 113-85 宁波町渥 08-02 15:30 CBA 完场 辽宁本钢 95-84 浙江东阳光药 05-05 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 80-100 辽宁本钢 05-03 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 87-77 辽宁本钢 05-01 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 94-99 浙江东阳光药 04-28 19:35 CBA 完场 辽宁本钢 100-88 浙江东阳光药 04-26 19:35 CBA 完场 广东华南虎 96-101 浙江东阳光药 04-23 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 98-87 广东华南虎 04-20 19:35 CBA 完场 广东华南虎 109-96 浙江东阳光药 04-18 19:35 CBA 完场 山西汾酒 96-111 浙江东阳光药 04-12 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 103-81 山西汾酒 04-10 19:35 CBA 完场 四川金强 103-115 浙江东阳光药 04-05 19:35 CBA 完场 九台农商银行 89-99 浙江东阳光药 04-02 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 111-107 福建浔兴股份 03-30 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 88-85 辽宁本钢 03-28 19:35 CBA 完场 北京北汽 92-108 浙江东阳光药 03-22 19:35 CBA 完场 北京控股 102-107 浙江东阳光药 03-20 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 97-94 浙江稠州金租 03-18 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 110-102 南京头排苏酒 03-16 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 112-83 天津先行者 03-13 19:35 CBA 完场 广东华南虎 98-96 浙江东阳光药 03-11 19:35 CBA 完场 南京头排苏酒 135-131 浙江东阳光药 03-09 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 110-90 北京控股 03-06 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 93-90 广东华南虎 03-04 19:35 CBA 完场 天津先行者 94-83 浙江东阳光药 03-02 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 85-95 上海久事 01-17 20:00 CBA 完场 浙江东阳光药 97-81 广州龙狮 01-15 20:00 CBA 完场 青岛国信水产 98-77 浙江东阳光药 01-13 15:30 CBA 完场 山东高速 109-85 浙江东阳光药 01-11 19:35 CBA 完场 浙江东阳光药 112-101 山西汾酒 01-09 20:00